Obec Červená Hora
ObecČervená Hora

Akce chodníky druhá etapa

Akce chodníky druhá etapa

CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ
PLOCHY V OBCI ČERVENÁ
HORA - SO 101 - CHODNÍK
PRAVÁ STRANA SILNICE
III/3049
je spolufinancován Evropskou unií.

Charakteristika projektu:

IROP Integrovaný regionální operační program
PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: IROP 03: Budování bezpečné dopravní infrastruktury

Projekt: Chodníky a zpevněné plochy v obci Červená Hora - SO 101 - chodník pravá strana silnice III/3049

Registrační číslo     CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011001

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu Chodník a zpevněné plochy v obci Červená Hora je výstavba nového chodníku podél komunikace III/3049 v obci Červená Hora pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti obce obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavbou chodníků dojde k vymezení chodců z hlavního dopravního prostoru III/3049 a nový chodník poskytne bezproblémový pohyb chodců, především dětí. Projekt má za cíl zlepšit pohyb a přístup pěších v dané lokalitě a celou lokalitu zatraktivnit. Realizace projektu tak přinese jednoznačné pozitivní efekty pro zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se pohybují v blízkosti frekventované komunikace. Současně projekt přispěje ke snížení rizika kolize chodce s vozidlem a ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce.

Datum vložení: 16. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2020 0:00
Autor: Správce Webu

Volný čas

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Překladač

Translate

  • 1. zmínka 1253

  • 200 obyvatel

  • Hrad Červená Hora

  • Mateřská škola

  • Restaurace U Kapličky

  • SDH

nahoru